Youtube Social
ანა ბარამიძე 36 წლისაა და ის ჩოხატაურის მუნიციპალიტედინაა. ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი კი მისი მეუღლეა, რომელიც ისტორიის პედაგოგად მუშაობს სოფელ იანეულისა და   სოფელ ბუკისციხის საჯარო სკოლებში.

ანას დაესვა საკმაოდ მძიმე და იშვიათი დიაგნოზი: ჰოჯკინის   კლასიკური  ლიმფომა სკლეროზური ვარიანტი.

ყველაფერი კი რამდენიმე წლის წინ დაიწყო.
დაავადება დაეწყო 2014 წელს მარცხნივ ლავიწზედა ფოსოში ლიმფური კვანძის გადიდებით, მიმართა ექიმს, გულ-მკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფიით გამოვლინდა შუასაყარში დიდი ზომის მოცულობითი წარმონაქმნის არსებობა, ლიმფური კვანძის ბიოფსიით მიღებული მასალის მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კვლევით დაესვა ჰოჯკინის ლიმფომის დიაგნოზი, დაავადების ფორმის გათვალისწინებით ჩატარდა პროგრამული ქიმიოთერაპიის 6 კურსი.  ABVD პროტოკოლით. 2017 წლის ივნისის თვეში საკონტროლო გულ- მკერდის კომპიუტერული ტომოგრაფიით  დადასტურდა დაავადების პროგრესირება. მასალის იმუნოჰისტოლოგიური კვლევით დაესვა დიაგნოზი ,,ჰოჯკინის კლასიკური ლიმფომის სკლეროზული ვარიანტი“ შესრულდა  პროგრამული ქიმიოთერაპიის კიდევ 3 კურსი ABVD სქემით. დაავადების მიმდინარეობის შეფასების მიზნით 2017 წლის ოქტომბრის თვეში გაემგზავრა თურქეთის რესპუბლიკაში. ჩატარდა პროგრამული ქიმიოთერაპიის 3 კურსი ცისპლატინით, გემციტაბინით და დექსამეტაზონით. მიუხედავად გატარებული ღონისძიებებისა დადასტურდა დაავადების პროგრესირება. ლიმფური კვანძები ზომაში კიდევ უფრო გადიდდა. ამავე მიდამოში გაჩნდა რამდენიმე ახალი კვანძი , მიზანშეწონილად ჩაითვალა ჩატარებულიყო მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპია, შემდგომში აუტოლოგიური ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაციისა და მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის განყოფილებაში შემდგომი მკურნალობის ჩასატარებლად.  მიხედავად  იმისა , რომ ჩატარებულია მაღალდოზირებული ქიმიოთერაპიის 2 კურსი, ლაბორატორიული კვლევებით დაავადება კვლავ აქტიურია.  დაავადებათა მართვის საერთაშორისო გაიდლაინის მიხედვით პაციენტთა ამ კატეგორიაში მკურნალობის ერთერთ ალტერნატიულ ვარიანტს ( რემისიის ინდუქციის მიზნით) წარმოადგენს მაღალდოზირებული ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია, აღნიშნული უნდა შესრულდეს დროის მცირე მონაკვეთში წინააღმდეგ შემთხვევაში დაავადება გამოვა ციტოსტატიური კონტროლიდან.
ღეროვანი უჯრედების აუტოლოგიური ტრანსპლანტაციის ღირებულება კი 148.000 ლარია. ოჯახის მოკრძალებულ მატერიალურ შემოსავალი კი ავადმყოფობასთან  გამკლავების  საშუალებას არ იძლევა. 

თქვენ შეგიძლიათ დაეხმაროთ ვაჩეს საიტზე გადარიცხვით.

ასევე გახსნილი გვაქვს საქველმოქმედო სატელეფონო ნომერი: 0901701082

დახმარება ბილაინის და ჯეოსელის აბონენტებისთვის: 0901701082

ასევე შეგიძლიათ გადარიცხოთ ბანკით.

მიმღები ბანკი: სააქციო საზოგადოება "საქართველოს ბანკი" ბანკის კოდი: BAGAGE22; 
გაგარინის ქ.29ა, თბილისი 0160, საქართველო. 
მიმღების დასახელება: ააიპ We Help(ვი ჰელფ) 
მიმღების ანგარიშის ნომერი: GE56BG0000000352481700 
დანიშნულება: ანა ბარამიძე

ანა ბარამიძე
ასაკი:
38
ადგილმბდებარეობა:
თბილისი
დიაგნოზი:
ჰოჯკინის კლასიკური ლიმფომა სკლეროზური ვარიანტი
ესაჭიროება:
ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია
თანხა:
148000
არსებული:
0
საჭირო:
148000
0 %
558
126 პროექტი 3735 მომხმარებელი 580 511.86 გადარიცხული თანხა